Полезно

/Полезно

Иновации и врати

Вратите в днешно време според приложението им са една доста широка гама. В този материал, когато използваме понятието врата, ще имаме предвид Входна врата. Тя от своя страна […]

Български блиндирани врати?

Какви блиндирани врати се предлагат на пазара в България и къде е мястото на българските производители?

Производството на метални и блиндирани врати в България започна след 1990г. С […]