Солид 55 с нов сертификат ISO 9001-2015

//Солид 55 с нов сертификат ISO 9001-2015

Солид 55 с нов сертификат ISO 9001-2015

На 13 и 14 Юли 2017 година в Солид 55 бе проведен ресертификационен одит на СУК. Одиторски екип в състав от трима одитори извърши проверка на Системата за Управление на Качеството във фирмата. Одита премина успешно и Солид 55 получава сертификат за качество според новият стандарт ISO 9001-2015.

ISO 9001:2015 определя новата версия на стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на устойчиво развитие и го популяризира като инструмент за подобряване на общата производителност.

Той насърчава по-голяма вътрешна и външна насоченост на заинтересованите страни като част от приемането на рисково-базиран подход за управление на качеството и подчертава важността на приемането на система за управление на качеството като стратегическо решение за дадена организация.

Солид 55 благодари на всички колеги за положените усилия и доброто представяне на одита!

2017-07-16T17:33:49+00:00