Солид 55 предлага на своите клиенти единствен по рода си денонощно, реагиращ 24 часов гаранционен и извън гаранционен сервиз, който може да Ви предложи първокласна консултация и обслужване. Той отговаря за два много основни процеса във фирмата:

  • Процес „Доставка и монтаж“

Цел на процеса: Доставяне и монтаж на продукция от името на „Солид 55“.

  • Процес „Гаранционни и следгаранционни услуги“

Цел на процеса: Навременно и качествено отстраняване на рекламации в гаранционен срок, или допълнителни платени услуги, спрямо изискванията на клиента и тези на Системата за управление на качеството в Солид 55. Процесът за отстраняване на рекламации и извършване на допълнителни услуги в следгаранционният срок се възлага на обучен персонал – Специалисти „Сервизна дейност“.

При изпълнението на гаранционните и извън гаранционни услуги, организацията се грижи и защитава собствеността на клиента с отговорността на добър стопанин, като не допуска по никакъв начин нарушаване качествата на изделията, предоставени й от клиентите.

Колегите, които работят в сервиза и се грижат за спокойствието на нашите клиенти са:

Мениджър „Сервиз“

Създава необходимите управленски и организационни условия за изпълнение на задачите свързани със сервизната и монтажна дейност.
Тел:(02) 8071130

Координатор Монтажи

Осигурява необходимата организация за безпрепятственото и навременно извършване на монтажните дейности.
Тел:(02) 8071181

Координатор Платени услуги

Създава необходимите организационни условия за изпълнение на Платени услуги от клиенти.
Тел:(02) 8071191

Координатор Рекламации

Създава необходимите организационни условия за изпълнение на Рекламации от клиенти.
Тел:(02) 8071190

Специалист „Сервизна дейност“

Денонощен авариен телефон 0888 399 992

 

Изпълнява и отговаря за качественото изпълнение на възложените му рекламации и платени услуги.

  • Отговаря за изпълнението на рекламациите и платените услуги, организира и извършва отстраняването им.
  • Отговаря за точното и навременно посещение при клиентите според графика за същите.
  • Следи и отговаря за изпълнението на всяка рекламация и платена услуга, която му е възложена – спазването на сроковете качеството на работа.
  • Приема и води всички формуляри, свързани с документиране на рекламациите и платените услуги.
  • Приема спешни телефонни обаждания, консултира клиенти.
  • Осигурява 24 часов авариен сервиз, 7 дни в седмицата и извършва ключарски услуги.