Project Description

Един често задаван въпрос е какво става когато за момент нашия ключ попадне в някой друг. Или как може да се извади дубликат. Солид 55 предлага контролирана система за вадене на дубликати. Контролът се осъществява изцяло от Солид и клиента.

За целта използваме патентовани профили на ключа, като в тях има вградени две системи на сигурност. Едната е специален канал, индивидуализиран за Солид, а заготовката е с предварително нанесен канал, наречен „Snake“. Втората система на сигурност са познатите „Ямки“, които индивидуализират ключа на клиента.

Информационната защита се състои във възможността ваденето на дубликати да се осъществява само при закупена заготовка, с нанесен „Snake“, от Солид 55.