Project Description

Солид 55 разработи и внедри най-сигурната допълнителна брава на българския пазар – AdLock Solid 55, за да повиши сигурността на своите клиенти. Тази допълнителна брава е подходяща както за врати Серия 40, така и за Серия 50.
Бравата е в специалната 6мм стоманена кутия ProBox 2 (подобно на защитата – ProBox) и  закалена рингова защита. Четирите стоманени шипа на бравата заключват на три хода в стоманената каса. Към тази изключително сигурна Допълнителна брава – AdLock Solid 55, могат да се поставят различните патрони на Солид 55: Solid 5, Solid 10 или Solid Snake.
Това е една възможност да се надгради сигурността на съществуваща врата, за клиенти закупили наш продукт в предишни периоди.
Тази нова допълнителна брава може да бъде добавена и при сключване на договор в Изложбените центрове на Солид 55 или Дистрибуторската мрежа в цялата страна.