Project Description

Използването на датчици за активно регистриране при опит за неоторизирано влизане, променя една чисто пасивна система (каквато е една блиндирана врата) в активна.

Датчиците регистрират неоторизираното влизане, като задействат вградената сирена или изпращат SMS от GSM модула до администратора на вратата.

Други предимства на вградения СОТ в блиндираната врата:

  • не изисква допълнителни усилия на ползвателя, ако вратата е в режим EasyGo – при всяко затваряне вратата преминава автоматично в режим на самоохрана;
  • сирената е добре защитена;
  • изненадата.