Всичко вече в нашият дом става Smart, е това някаква мода ли е, или необходимост?
За да си отговорим на този въпрос, трябва да си изясним мястото и очакванията към входната блиндирана врата. И чак тогава да мислим за необходимост да е интелигентна:
• Това е вратата на нашето жилище и достъпа за самите нас и нашите приятели трябва да остане лесен.
• След като толкова неща успяваме да организираме от разстояние е защо ли достъпа до домът ни да не го управляваме по същият начин.
• Защо крадецът трябва да е проникнал вътре в жилището ни и чак тогава да се получава сигнал за това?
• Ами въпросът днес като излязох последен заключих ли?
• Защо трябва да отида до врата за да разбера кой ми звъни?
• Е след всичко това, ами защо след като живеем в епоха на технологичен бум и това толкова много подобри живота ни, трябва нашата врата да си остане в миналият век?
• Цената? Да на пръв поглед колко и да е странно, но си е така, именно с електрониката може да получите много висока сигурност, но на разумна(ниска) цена.