Това са иновативни продукти, създадени в пресечната зона на различни технологии, позволяващи постигане на изключително висока сигурност в дома и офиса, улесняващи ежедневното им използване и осигуряващи интуитивна интеграция помежду им.  Солид 55 предлага продукти от Серията iPS (Intelligent Protection System) от 2002 г. Тяхната сигурност и надеждност са доказани през годините. Общото между различните интелигентни продукти е, че всеки един от тях е предназначен да индивидуализира една част от пространството. Освен да му придаде определени физически параметри, осигурява оторизиран достъп, който гарантира по-висока сигурност. Сигурността в този смисъл може да се разглежда като надградена или в система. Това което ги обединява и улеснява използването им е единното управление – безконтактна карта, безконтактен ключодържател и мобилен телефон.

Интелигентните врати от серията iPS са иновативни продукти, които са от 4-ти клас на взломоустойчивост по стандарта БДС EN 14351-1 и в зависимост от модела го надграждат с допълнителна невидима електромеханична система на заключване и система за активна сигурност. За по-добро ориентиране, интелигентните продукти могат да бъдат разделени както по нива на сигурност, така и по предназначение /къде намират приложение/.

 • Предимства на интелигентните iPS продукти:
 • Иновативна невидима система за заключване разработка на Солид 55
 • Повишаване на сигурността чрез интегриране на два независими заключващи механизма
 • Високоефективни и надеждни заключващи механизми
 • Патентована иновативна система за управление
 • Интуитивна и гъвкава система на работа
 • Интегрирана система за активна сигурност
 • Ефективен контрол на достъпа
 • Управление базирано на съвременнни технологии: безконтактна карта, безконтактен ключодържател-Solid55, мобилен телефон, приложение за смартфон.
Какво представлява „ Система за активна сигурност”?

Системата представлява алармена система интегрирана във врата.

Тя има няколко важни блока:

 • Блок за следене състоянието на механичната брава;
 • Блок за следене състоянието на електромеханичната брава;
 • Шоков датчик.

Как работи системата:

При заключване на електромеханичната брава системата се привежда в готовност. Ако настъпи събитие ( вибрация – удар) сирената се активира и издава последователност от звукови сигнали (20 секунди ). Когато вратата е заключена и е с активирана аларма при отключване на механичната брава се стартира таймер (10 сек.), ако в рамките на това време не се отключи и електромеханичната брава, настъпва събитие! Сирената се активира и отново издава последователност от звукови сигнали (20 сек).

Начин на активиране:

При заключване на електромеханична брава, без значение дали е в ръчен или автоматичен режим, системата се активира. Шоковият датчик сега следи за събитие (вибрация-удар).При заключване на механичната брава, системата започва да следи и нейното състояние.

Начин на деактивиране:

Чрез безконтактната карта – отключва се електромеханичната брава. Когато е заключена и механичната брава, желателно е първо да се отключи електромеханичната за да се деактивира системата и след това механичната. При отключване първо на механичната брава, в рамките на 10 сек. трябва да се отключи и електромеханичната брава, за да не се активира звуковата сигнализация.

Забележка: Системата не се активира, ако вратата не е затоврена.

Какво представлява модул „ СОТ-КИТ”?

Модулът се състои от магнитен датчик, който дава информация за положението на крилото (отворено/затворено) и датчик-брава, който дава информация за състоянието на бравата (отключено/заключено). Сигналите от модула се извеждат от крилото чрез електрически проводници. Това е необходимата обратна връзка от вратата, която може да се използва при свързване със СОТ.

Как работи системата:

Сот-кит няма различни режими на работа. Няма и не е необходимо захранване за работата на модула. Той е постоянно работещ.

Безконтактна карта

Предназначение – за всички продукти с електромеханична брава: iPS F52E, iPS Condo 5, iPS Комфорт С50, iDoor 1.0, iDoor 2.0, iDoor 3.0, xDoor-Fashion, Outflat, Deco, EXCLUSIVE, Deco-двукрила, EXCLUSIVE-двукрила, Общи входни врати /Входни пространства/, Бери, Секционна, Офис Сейф, Оръжеен Сейф G1.0.

Интелигентната система за защита (iPS) е изградена на базата на интеграцията на уникална електромеханична заключваща система и иноватовна система за управление чрез безконтактна карта (RFID). Безконтактните карти, базирани на RFID технологията, работят чрез микрочип и радио антена, което позволява предаване на информацията без физически контакт между картата и четящото устройство. Този тип карти са най-разпространените в системите за контрол на достъп в световен мащаб. Те са много по-сигурни, по-атрактивни за използване (само се доближават до четеца) и с по-дълъг живот от картите с магнитна лента или баркод. Приложението на безконтактната технология в iPS продуктите, позволява четящото устройство да се скире в крилото на вратата и да остане невидимо. Това от своя страна повишава сигурността на интелигентната система за защита (iPS).

Безконтактен ключодържател – Solid55

Предназначение – стандарно заложен в моделите: iDoor1.0, iDoor2.0, iDoor3.0.

Стремейки се да отговори на всички потребителски изисквания, Солид 55 предлага специални ключодържатели, в които има вграден чип. Безконтактният ключодържател-Solid55 е специална разработка на фирмата и използва същата RFID система, както безконтактната карта, но вградена в ключодържателя. Той е предназначен за хора, които имат ключове и ежедневно използват двете заключващи системи – механична и електромеханична.

Мобилен телефон

Предназначение – стандартно заложен в моделите: iDoor2.0, iDoor3.0, EXLUSIVE, EXCLUSIVE-двукрила
Солид 55 предлага управление чрез мобилен телефон на интелигентни iPS блиндирани и гаражни врати. Мобилният телефон има три предназначения:

 • отключване и заключване на вратата (чрез CLIP функция)
 • функционално управление на вратата
 • обратна връзка – текстова чрез sms и изграждане на визуална обратна връзка.

Управлението на вратата чрез мобилен телефон е базирано на услугата – Solid MobileKEY.

Услугата е решение за сигурността на Вашия дом, което комбинира мобилната технология и системата за невидимо електромеханично заключване на вратите.

Чрез услугата Solid MobileKEY управлявате Вашата iPS врата лесно и удобно през мобилния телефон и получавате много нови възможности:

 • Получавате алармено съобщение при опит за неправомерно влизане;
 • Лесно управлявате на кого да дадете/отнемете достъп;
 • Проверявате състоянието на вратата дали е заключена/отключена;
 • Получавате известие, когато някой отключи вратата;
 • Получавате удобно и лесно решение за достъп до Вашия дом.

Приложение за смартфон

Предназначение – може да се използва при врати с управление чрез мобилен телефон: iDoor1.0, iDoor2.0, iDoor3.0, EXLUSIVE, EXCLUSIVE-двукрила.

Най-новата разработка на Солид 55, в областта на високите технологии, е приложение за Android и iOS което управлява врати с марката Солид 55.

Приложението е предназначено за собствениците на смарфони, които чрез тях искат да управляват гъвкаво функционалностите на вратата.
Чрез приложението, потребителите могат да използват пълната функционалност на умните врати: добавяне и изтриване на потребители, уведомяване за състоянието на вратата и много други.

Разработката прави интелигентните iPS продукти на Солид 55 още по-лесни и достъпни за употреба.