Сигурност и сертификация

//Сигурност и сертификация
  • Сертифициран

Сигурност и сертификация

Когато става въпрос за качества на продукти, влияещи се от комплексни фактори става трудно те да бъдат преценени от клиентите.
Затова е въведена сертификация от независима лицензираща организация. Целта на тази сертификация е да гарантира, че продуктът притежава определени измерими характеристики.
Да вземем за пример пожароустойчивата врата, какво я различава от една метална врата?
И двете на външен вид са едни и същи, но пожароустойчивата врата има сертификат за време на издържане на огън или така наречения клас на пожароустойчивост. И това е времето, за което врата може да се яви ефикасна преграда срещу разпространението на огъня.
Естествено тези изпитания и издаването на съответния клас се извършва от оторизирани организации.
Да се върнем към показателя сигурност на една врата. Как да различим една просто метална врата от врата имаща качествата да защити нашия дом?
Естествено вече се сещате за отговора – да има сертификат за взломоустойчивост (колко много прилича на пожароустойчивост).
Взломоустойчивостта принципно не се различава от пожароустойчивостта. И двете изпитания са на време, през което продукта да остане преграда – в единия случай срещу крадеца, а в другият срещу огъня.
Ясно нито има врата, която да издържи неограничено на огън, нито такава на взломна атака.
Но да търсим или да очакваме качества на вратата по наши визуални наблюдения е най-малко несериозно.

2017-10-25T09:46:02+00:00