Иновации и врати

//Иновации и врати
  • Управление с мобилен телефона за блиндирана врата Солид 55

Иновации и врати

Вратите в днешно време според приложението им са една доста широка гама. В този материал, когато използваме понятието врата, ще имаме предвид Входна врата. Тя от своя страна може да бъде входна врата за апартамент, къща, офис.
Какво и е на една традиционна врата, защо изобщо е нужно промяна като и така си ни е вършила работа толкова време?
Промените, и по-специално иновациите са отклик на непрекъснатият стремеж на човека да подобри средата и начина си на живот. Желанието да се създават продукти, които да са в услуга на хората, да подобряват техният бит и да решават специфичните изисквания на времето в което са се появили.
Може да се погледне и от друга страна на иновацията – като непрекъснат стремеж да се създава ново богатство, а не да се преразпределя само съществуващото.
Вратите са продукт, като всеки друг и в този по-широк смисъл, след като светът буквално е залят с иновации, те не могат да останат остров на постоянството.
От друга страна промененият начин на живот на хората, изискванията за една по-комфортна и сигурна среда на живеене и работа променят очакванията към вратите.
Иновациите в други области:

  • нови материали с подобрени физически параметри;
  • нови разработки в областта на заключването;
  • непрекъснато развиващите се комуникационни технологии;
  • растящото приложение на умни телефони и таблети;
  • все повече засилващите се тенденции към един комплексен умен дом осигуряват една базова среда за промени в един такъв традиционен продукт като вратата.

И не на последно място, вратата участва сериозно в нашето ежедневие, само като си помислим колко пъти на ден ни се налага да отваряме/затваряме, отключваме/заключваме врати. Всеки може да погледне към непрекъснато растящата си връзка с ключове.
И ако това не е предизвикателство към фирмите за иновации в този сегмент?
Естествено тъкмо традициите са и сериозната пречка към новото. Когато едно нещо го използваме толкова продължително време ние така свикваме, че спираме да мислим за неудобствата.
Вратите за разлика от доста други битови продукти са вградени в конструкцията на сградата. И тяхната подмяна е свързана с известни неудобства за клиента.
Тези затруднения могат да бъдат само още един сериозен тест за стойността на иновацията от гледна точка на клиента. Т.е. тук желанието да си създадеш бъдещи ползи трябва да надвиши временните неудобства плюс цената на продукта.

2014-04-30T11:59:06+00:00